LEAN, bruk och missbruk.

LEAN, trenden i tiden inom företagande, syftar till att slimma produktionen, effektivisera den, minska kostnadssvinn och öka vinsten genom minskat resursslöseri. Hårt organiserad produktion, effektivitet.
Henry Ford var tidigt ute med organiserat effektivt företagande när han lanserade löpandebandprincipen och sa; "Du kan få en Ford i vilket utförande du vill - så länge den är svart". Effektivitet, effektivitet, effektivitet.

Efter att ha gått en ledarskapsutbildning med LEAN-inriktning så har jag sett metodens baksida.
Som allt kan gå till överdrift så har inte heller LEAN som metod undgått detta.
Allt handlar om balans, så även LEAN som metod - och många är de som ramlat ner i överdrifternas, och missbrukets dike.

Det är bra att effektivisera, förkorta, förminska på det materiellla området, om det går, när det går - men när man börjar använda LEAN på personal och mänskliga resurser gör metoden mer skada än nytta.

Mardrömskontoret där LEAN tillämpas är ett kontor där människorna inte längre är människor utan produktionsenheter. Skrivborden är tomma för att inte personalenheten ska distraheras av känslomässiga engagemang som att till exempel; kasta ett öga på familjefotot. Det vore slöseri på tid, vilket innebär ett resursslöseri och därmed förlust för företaget. Personalen ska vara effektiv och fokusera på arbetet enligt LEAN´s filosofi.
Den anställde drillas vid nyanställning omgående in i företagets LEAN-tänk. Grisen ska ritas enligt samma mall, företagets mall. Grisen ser exakt likadan ut för alla anställda och några utrymmen för fritt tänkande och egen kreativitet accepteras inte.
Att arbeta på detta sätt, att slimma personalens tankeverksamhet, är ett misstag - som i längden kommer att kosta företaget mer än vad man tror att man tjänar på detta själsdödande förhållningssätt till personalen.

Jag har sett den typen av LEAN-styre i det verkliga livet och det var en skrämmande syn - och min slutsats bygger på ett verkligt möte med detta överdrivna LEAN-användande.

Att vara så nitisk i sitt LEAN-tänk att man kräver att styra sin personals tankevärld, är en överdrift - och förödande för företagets utvecklingspotential och i slutänden även dess vinst.
Varför? Jo, därför om man hämmar individens egna tankevärld och kräver att denna underordnar sig företagets produktionskrav och kontroll - så går man miste om den resurs som varje individs tankevärld i själva verket består av.
Varje individ är en tillgång. Varje hjärna är unik och kan bidra med en unik syn på världen, företaget och uppgiften.
Att hämma individen är en recept på förlust, förlust av mänskligt kapital - eftersom varje individ kan bidra med förslag på förbättring, ideér och förändring; under förutsättning att kreativiteten uppmuntras och man har en företagsatmosfär som tillåter och uppskattar nya ideer och fritt tänkande.
Varje människa är en resurs och i en gynnsam atmosfär tas dessa resurser tillvara och tillåts att komma till sin fulla rätt.
Att utöva LEAN-tänk och tvinga den mänskliga hjärnan att avsäga sig den egna förmågan till förmån för företagets konstroll - är alltså tvärtom ett resursslöseri - och ett bevis på att företaget inte varit moget för LEAN som metod och missförstått dess poäng.

Google är ett företag som förstått detta. Google är ett företag där man gör ALLT för att uppmuntra varje individs kreativa tänkande då det är just den anställdes hjärna som bidrar till företagets framgång.

LEAN ska endast användas inom den materiella sfären och gälla resursslöseri, tidsförkortning och produktionseffektivitet - de mänskliga resurserna ska tvärtemot ges en gynnsam miljö för att komma till sin fulla rät, må bra, blomma, växa och tycka om att gå till jobbet.

Mvh,
Deborah
Annonslinjen Radioreklam


Lean production
Populära inlägg