Saboterar du för dig själv kvinna!? Självsabotage i karriären.

De vanligaste hindren för en kvinna i yrkesliv och karriär är de hinder som kvinnor ställer upp för sig själva.
Här är några vanliga hinder kvinnor skapar;

1. Att tala förminskande om sig själv.
Att förminska sig själv, sina insatser, sin betydelse. Det är typiskt kvinnligt. Och botemedlet? Det är en träningssak. Stryk de små förminskande orden ur din vokabulär. "Vill bara säga att,,," Stryk "vill" och "bara".
Säg det du ska. Förminska inte.
Förminskar du dig själv så kommer andra att göra det också.
Stärk ditt självförtroende. Du behöver inte be om ursäkt för dig själv.

2. Be om ursäkt.
Kvinnor ber till och med om ursäkt i mail och på telefonsvararen.
Som så mycket annat av självsabotaget har detta sin orsak i dåligt självförtroende.Detta dåliga självförtroende beror på att vi tillskriver livet ett för stort allvar. Visst är det allvar, Livet, men du har bara ett, njut av det.
Be om ursäkt när det är berättigat. Det är mänskligt att fela. Be om ursäkt är stort - vid rätt tillfälle.

3. Be om tillåtelse.
Egentligen bara en annan sida av samma problem. Vi frågar istället för att ta initiativ.

4. Vänta tills vi är experter innan vi antar en ny utmaning.
Livet är inte på dödligt allvar. Ge dig själv utrymme. Lita på dina egna förmågor. Du växer med uppgiften.

5. Eftersträva samarbete istället för ensam klättring på karriärstegen.
Återigen ett typiskt kvinnligt fenomen, viljan att hålla någon i handen på vägen genom livet. Vissa bitar måste man gå själv för att uppnå framgång. Däremot är det lättare att hjälpa andra när man väl uppnått sina egna mål. Ju mer du gör för din egen skull ju större möjligheter får du att hjälpa andra.

6. Ifrågasätta sig själv.

Botemedlet mot detta ständiga analyserande, det kvinnliga ältandet, skulle kunna vara att ta livet med en klackspark. Livet är en scen där du har huvudrollen. Spela den på bästa sätt. Ingen annan är lämpad för just din roll. Du är välkommen, du behövs, du gör ett bra jobb. Scenen är din. Och du är värd din lön. Ha kul. 

7. Sätta otydliga mål.
Om du inte vet vart du ska - hur ska du då hitta dit? Sätt mål. Men återigen. Livet är inte blod, svett och tårar.  Det är inte hela världen och ingen katastrof om du inte uppnår dina mål. Det är en möjlighet. Ta den och gör det bästa av den. Återigen; Ha kul!

8. Att bara sätta mål som är inom räckhåll.
Livet är en utmaning, en möjlighet. Att bara satsa på säkra kort ger livet en prägel av tristess som förtar energin och glädjen. Våga anta utmaningarna och testa dina gränser. Du växer med utmaningen. Att forcera hinder gör livet intressant.

9. Att inte sätta tydliga gränser.
För att uppnå dina mål behöver du tydliga gränser för att undvika distraktioner och felprioriteringar. Japp, du har rätt att sätta stopp, tydliga gränser som inte ska passeras. Ett annat ord för detta gränssättande är Integritet.

10.Oroa sig för mycket för relationer.
Att inte våga säga "nej" av rädsla att såra eller förstöra en god relation är ett sätt att spoliera för sig själv. Att säga "nej" är ett sätt att vara ärlig i en relation. När du säger "nej" så är du ärlig såväl mot dig själv som den andre personen. Att vara ärlig är att fokusera energin på rätt saker, rätt uppgift.  Frågan är om relationen är värd att upprätthålla om den inte tål ärlighet.

11. Förlora sig i detaljer.
Gå inte vilse i futtigheter. Lägg din energi på rätt saker. Återigen; Det är inte hela världen du ska bära på dina axlar. Kom även ihåg att delegera uppgifterna, ta hjälp utifrån.

12. Misslyckas med att skapa sitt personliga varumärke.
Du ÄR varumärket, din speciella personlighet är The Brand. Du är värd att lära känna så gör det; Lär känna dig själv. Du är unik och det ska du vara stolt över. När du är det, stolt över dig själv - så har du tydliggjort ditt "Varumärke" och då kommer du inte att göra misstagen i punkterna ovan. Enkelt.

Något jag har lärt mig är att det finns två sorters stolthet; RÄTT stolthet, som är sund och som leder till en personlig styrka som forcerar svårigheter, och FEL stolthet; som går över lik och inte hjälper någon.
En person som är stolt över sig själv blir en förebild för andra med sin styrka och livsglädje så unna dig själv att anta livets utmaningar med en klackspark och ett glatt leende.

Deborah Englund
Populära inlägg