Adblocker, en katastrof för Online marknadsföring och annonsering.

Adblocker, programmet som blockerar annonser på webben har nu även lanserats för mobilanvändare.
Programmet är populärt då det verkligen gör sitt jobb och blockerar så väl PPC-annonsering (ex.Google Adwords) som banners. Detta torde ha en märkbar, negativ, effekt för alla dem som satsar på online marknadsföring och annonsering riktad till den surfande massan.
I tider då alltfler företag satsar på denna typ av marknadsföring torde Adblocker innebära en ren katastrof för Affärer och försäljning.
Hur räddar man sig då från Adblockers förödande effekter? Hur och vart ska man då marknadsföra sig?

Det enda rätta i den här situationen är att sköta företagets webbsida och få den att stiga på sökmotorerna.
Jag ser framför mig hur Google skapar en demokrati i Cyberrymden där den som sköter sin webnärvaro premieras på världens sökmotorer.
Det som för de stora företagen upplevs odemokratiskt, att det inte längre räcker att vara ett världskänt märke och världens största företag, för att rankas högst på sökmotorernas - är i själva verket ytterst demokratiskt eftersom vilket företag som helst, som sköter sin webbnärvaro, nu kan gå om vilket multinationella företag somhelst online - och verkligen konkurrera på samma villkor.
Detta under förutsättningen att sökmotorerna fortsätter att ranka sidor kostnadsfritt och att företag som Google fortsätter att vara omutbara.

Det är svårt att sia om hur framtiden för marknadsföring och annonsering kommer att utveckla sig under rådande förhållanden.

Dagens Media skriver;

"Alltså: Sveriges ekonomi som helhet går framåt – samtidigt som Sveriges annonsekonomi står och stampar.
Vad beror det på?
• Pressade medier: Mina uppgiftslämnare inom mediesäljarskrået pekar på att flera stora mediehus ”drar ned brallorna” för att få in affärer. Det är säljarlingo för att man ger stora rabatter för att överhuvudtaget få in affären i den ökande konkurrensen.
• Smartare annonsörer: Många bolag kan i dag skippa stora kampanjer i dyra medier till förmån för marknadsföring via egna kanaler, pr och sociala medier.
• Digitaliseringen: Mobilmarknadsföring, sociala medier, webb-tv och digital annonsering växer fortfarande snabbt. Det är kanaler som inte drar samma budget som traditionella medier."

Att sköta sin verkliga webnärvaro, att faktiskt interagera med surfarna online - via Sociala Media som Facebbok, Twitter, Google +, Instagram osv - tycks vara en del av svaret på hur man ska agera för att nå ut till kunder. Viral Marknadsföring är viktig, dvs att budskapet om företaget sprids vidare från kund till kund, webbens variant av "från mun till mun-metoden".
Välsignelse eller förbannelse? Att tvingas socialisera online?
Företaget tvingas bevisa sin förträfflighet gentemot kunderna eftersom kunderna sprider goda som dåliga omdömen och rykten vidare. Halvmesyrer försvinner från marknaden. Kundrelationerna värnas. Oseriösa, kvalitetsbefriade, företag slås ut. Kunden har alltid rätt.
Även skurkar kan naturligtvis socialisera online men ryktet sprids med blixtens hastighet.

Kanske kan Adblocker visar sig vara antihjälten som räddar arbetsmarknaden och t.ex. journalisternas arbete, förbättrar konkurrensens villkor och skapar förbättrade kundrelationerna och upprätthåller mellanmänskliga kontakter online istället för att digitalisera och avpersonifiera nätnärvaron?

Tidningar skär ner på journalistkåren och satsar på att köpa artiklar centralt och på intäkter främst från bannerannonsering - en utveckling som Adblocker kan komma att råda bot på därför jag tror att en av de kanaler man kommer att behöva använda sig av är som Dagens Media skriver PR-Public Relations dvs - återigen - att upprätthålla sina kontakter och skapa verkliga relationer till sina kunder. Företagen måste vara närvarande, på riktigt.

Att berätta om sitt företag, synas i reportage och  höras i poddar och radio blir viktigare.
I tider då allt fler överger TV´n till förmån för Youtube och streamad media online sjunker intäkterna för TV-reklam, återigen till webbens fromma - det är på webben och i Cyberspace kundrelationerna byggs.

Naturligtvis kommer inte alla surfare att installera Adblocker, alla har inte intresse av det - men - ser ni sjunkande intäkter från den annonsering ni gör så kan det vara Adblocker som är boven.


Deborah Englund

Populära inlägg