Projicering och påverkan

Valtider i USA. Den ena representanten mer osannolik än den andra. Vem vinner? 
Det gör den kandidat som bäst reflekterar väljarkårens projektioner. 

Höger och Vänster vinge sitter - när det väl kommer till kritan - på samma fågel.

Varje representant är som en filmduk på vilken medborgaren kan projicera sina önskningar, sina värderingar och sin vision för framtiden.

Fördomar spelar en avgörande roll för vilken kandidat medborgaren väljer BORT.
"En kvinna - kan omöjligt rädda mig från arbetslöshet."
"En biljardär - kan omöjligt åstadkomma jämlikhet för kvinnor."

Media har förlorat sitt inflytande även om mediakåren själva tror sig ha folket i ett fast grepp när det gäller opinionsbildande och folkbildning. 

Media har under de senaste åren visat  en skriande brist på förståelse för sitt egna uppdrag.

Media skall förhålla sig NEUTRAL till den egna rapporteringen för att inte på något vis bidra till påverkan av folkets fördomar och projiceringar. 

Numer gör journalister och reportrar det motsatta och försöker styra sina läsare och sin publik genom en självpåtagen "rätt" att informera folket om rätt och fel och styra över vilka åsikter folket ska ha. Mediafolket är det prästerskap som styr över de vad som är "en korrekt åsikt".

De tillskriver de respektive presidentkandidaterna diverse attribut i syfte att påverka valutgången.

Detta är ett stort misstag - direkt kontraproduktivt - och det är detta som är förklaringen till att alla gissningar i media och opinionsinstitut slår så fel. 

Ingen vill bli styrd. Alla försök att styra folket och publiken - har motsatt effekt i de flesta fall. Och i andra fall rent avskräckande effekt så att väljaren avstår att gå till valurnorna på valdagen.

Manipulationer har visserligen alltid varit ett användbart verktyg inom politik, PR och marknadsföring - men - i denna tid av informationsöverflöd sprids förmågan och anledningarna till kritiskt tänkande via andra kanaler - och motståndet mot just manipulativa tekniker - ökar.

Medias självpåtagna uppgift att styra befolkningen är förlegad. Framförallt är det omoget och högmodigt att tillskriva sig själv den uppgiften.
Att idiotförklara sin tilltänkta läsarkår och publik - är inget bra sätt att vinna förtroende.

Om journalistyrket ska ha existensberättigande behöver man omvärdera sitt uppdrag. Uppgiften är inte att läxa upp barn på dagis - utan att rapportera sanningar till vuxna. Inte åsikter - utan sanningar - ofärgade och neutrala - återge Verkligheten som den ser ut där och då - UTAN att färga den beskrivningen med din egen partifärg.

Deborah Englund

Kommentarer

Populära inlägg