Fake news och fragmenteringen av tillvaron

Den senaste tiden har jag ifrågasatt den verklighet som presenteras för oss. Faktum är att allt vi tar del av har sin grund i fake news och påhittade nyheter. Någon har hittat på,,, eller kommit fram till,,,det vi läser om eller ser på TV. Att vi råkar titta på nyheterna gör inte innehållet verkligare än det vi ser i en film - det som förmedlas filtreras genom mänsklig erfarenhet och serveras oss av människor - och det finns inga perfekta människor. En människa kommer alltid att återge världen utifrån sina egna erfarenheter och sin egen varseblivning av tillvaron - alltså är de nyheter och den information vi får färgade av den person som levererar innehållet.
Vi kan heller aldrig få HELA sanningar eftersom en nyhetsrapportering aldrig är uttömande och till exempel redogör över de bakomliggande orsakerna till ett skede.
Slutsatsen är att man kan ta det mesta med en nypa salt.
Ingenting är egentligen värt vår uppmärksamhet som inte får oss att växa som individer. Facebook och andra sociala media är exempel på plattformar som fullkomligt bombarderar oss med fake news, egocentrering och narcissism - och vi får informations överdoser av fake news från den typen av social media plattformar. Vi måste vara försiktiga med vilken information vi väljer att ta till oss eftersom informationen antingen får oss att växa som individer eller stagnera i vår personliga utveckling. En växande individ blir mer kreativ och mer fylld av eget livsinnehåll - en stagnerande individ blir en perfekt konsument.

Bibeln hävdar att texterna bär på sanningen och man refererar även till Gud´s ande och Jesus Kristus som "vägen, SANNINGEN och livet". I de fall man utgår ifrån att den samling böcker som finns representerade i böckernas bok, biblioteket - Bibeln - faktiskt är sann så finns det två typer av människor i världen; en gudaktig och rättfärdig och en ogudaktig och orättfärdig.
Enligt Jesus så finns det två "fäder" Gud och lögnens fader - satan, ondskans grund. Men faktum är att Ormen var det listigaste djur som Herren vår Gud gjort - står det i första Mosebok - så man behöver inte komplicera till det för sig utan Gud har skapat allt - ÄVEN satan; som även refereras till som den fallne ängeln.
Den fallne ängeln ansåg sig stå högre än Gud. DÄR skapades egot, egocentreringen OCH allieneringen från verkligheten och sanningen så som den är beskaffad. Där uppstog splittringen.
Vi får utgå från att vi var och en är till en viss grad egocentriska - vilket gör att all den verklighet vi levererar färgas av vårt ego, vår privata sfärs erfarenheter - och alltså är vi åter till slutsatsen att man ska ta omvärldens rapporter med en nypa salt.

Hela utbildningsväsendet är uppbyggt på andra människors uppfattning av verkligheten. Dessutom slår man isär verkligheten och fragmenterar den istället för att servera EN fullständig förklaring.
Till saken hör att ju större egocentrering - desto större självsäkerhet och desto säkrare på att sitta inne med alla svaren blir vederbörande. Detta innebär alltså att ju mer egocentrerad och säker på sin sak någon är ju större är riske att vederbörande kommer att försöka pressa ner SIN syn av verkligheten i halsen på andra - så att andra därefter börjar rapa den egoentrerade personens "sanningar" och missta dessa som "kunskaper".

Och man skapar nya "vetenskaper" och till exempel "genusvetenskapen" är en sådan - där någon varit extra egocentrisk och extra mån om att pressa ner SIN uppfattning av verkligheten i truten på sin intet ont anande omgivning - den som helt har slutat tänka kritiskt eftersom det inte längre är på modet i "utbildningssystemet". Indoktrinering pågår.
Det är dessutom skillnad på fakta och teori, till och med Einsteins tes att allting är relativt är en teori; Einsteins relativitetsTEORI.


Kommentarer

Populära inlägg