Konsekvensanalys - vad är det?

Konsekvensanalys - att analysera vad ett beslut eller gärning kommer att ge för resultat längre fram. Att jämföra möjliga konsekvenser ur långtidsperspektiv. Utifrån slutsatsen man dragit tar man sedan ett beslut. 
Beslutet kan bli att man kastar hela planen på sophögen därför att det är det bästa beslutet utifrån konsekvensanalysen. 
Att göra en konsekvensanalys - är ansvarsfullt. 

Samhällets negativa utveckling beror på bristande, i vissa fall helt uteblivna - konsekvensanalyser.
Det är skillnad på ett önskat resultat och det verkliga utfallet - eftersom verkligheten inte fungerar så som vi önskar alla gånger - vilket gör konsekvensanalysen nödvändig för ett väl fungerande samhälle.
När man gör en konsekvensanlays ställer man möjliga utgångar mot varandra. En väl utförd konsekvensanalys kräver att man även räknar med värsta-falls-scenarier - d.v.s. radar upp alla faktorer som skulle kunna gå fel utifrån det beslut man analyserar.
Ett omoget samhälle tar beslut utan att göra konsekvensanalyser. Det är oerhört ansvarslöst och infantilt. Man tar då sina beslut utifrån ett önsketänkande vilket grundas på ett slags godhetsperspektiv där man själv är måttstock och beslutsfattaren lever i tron att alla andra fungerar som en själv. Vederbörande lever ofta i tron på att vederbörande har de rätta idealen och bortser från det faktum att varje individ skapar sin egen verklighetsbild och reagerar oberoende av beslutsfattarens önsketänkande. 


Ett samhälle byggt på bristande konsekvensanalyser är ett narcissistiskt samhälle. I ett narcissistiskt samhälle lever individerna i tron att "jag är god" och "jag är allsmäktig" - verkligheten visar gång på gång att detta är en villfarelse, en illusion, en lögn. 

Ett narcissistiskt samhälle förgör sig själv - ett moget, väl fungerande samhälle, gör konsekvensanalyser.

Deborah Englund

Kommentarer

Populära inlägg