Influencers och oldfluencers

Under det senaste åren har jag studerat videoskapande online. Jag har studerat detta ämne i dubbel bemärkelse. Jag har studerat människorna som ägnar sig åt marknadsföring online via video - och jag har studerat hur man gör det och varför man marknadsför sig med video online. Mina slutsatser kommer jag att redovisa här. Och jag ställer även en av de viktigaste frågorna; Hur man åldras online.

Man har förutspått att detta med att filma och presentera sitt företagande och sitt liv via video även fortsatt det stora för marknadsföring online - och ja, det ligger säkerligen sanning i det. Strömningarna går åt två håll. Etablerad media, sk gammelmedia har all anledning att oroa sig för vad som komma skall, de och många andra industrier inom media. Det är naturligtvis inget nytt hot, hotet från den glade amatören - men det är ett ständigt ökande hot och etablerade medier som filmbolag, TV-bolag och mediehus - märker troligen hur snaran för den egna verksamheten dras åt parallellt med att den glade amatören tar över allt mer av marknaden.
För att vinna och behålla marknadsandelar måste man förstå sig på marknaden och göra analysen av den publik man vill nå.

Hur fungerar publiken? Vilka är dom?

Jag har under mina studier lyckats få korn på vilka det är som håller behovet av influencers online igång, vilka individer det är som håller ruljansen på onlinevideo-fronten rullande. Det är ungdomar som surfar från klipp till klipp i sin jakt på stimulans. Denna stimulans kommer ofta i form av skratt; varför PRANKS och practical jokes alltså är mycket populärt online. Så - vad är då ett "prank"? Ett prank är en barnslighet som att cykla in i en bildörr eller ramla i vattnet - sånt går hem hos den mest lätttillgängliga publiken och av detta förstår man att detta är en yngre publik med låga krav på verkligt innehåll. Dock är det för videoskaparna lönsamt att ta sikte på just denna publik eftersom många besökare leder till högre reklaminkomster från Youtube till exempel. Att man som influencer rekommenderar olika produkter i själva videoklippet är också en lukrativ inkomstskälla. Så - samtidigt som ungdomarna slötittar på parctical jokes och rena dumheter - så utsätts de för reklam och produktplaceringar.  Man har räknat ut att reklam online lönar sig i två (2) procent av fallen - så av hundra slötittare kommer två att slå till på produkten som saluförs i klippet.
Den fråga som jag ställer mig är; Hur tilltalar man en mogen publik online?

Hur når man ut till en köpstark publik?

Det är sällan den yngre publiken tillhör den köpstarka gruppen av individ som annonsörerna vill nå ut till när de anlitar influencers och gör produktplaceringar. Den grupp som är enklast att nå ut till är alltså egentligen inte den åtråvärda gruppen - såvida man inte annonserar leksaker, smink och sådant som intresserar barn och unga vuxna. Ni förstår vilka jag syftar på - den äldre målgruppen, den som arbetar och är stadd vid kassa - hur når man ut till den?
Det är ju också så att detta med pranks och barnsliga klipp inte heller är intressant för alla influencers att göra och det troliga är att man även förlorar en stor mängd möjliga influencers om man inte kan knäcka nöten, hemligheten som attraherar den mogna publiken och gör influencer-gebitet intressant för sammalunda grupp. 
Det troliga är att vi kommer att få se en del förändringar inom videomarknadsföringen online under de kommande åren, förändringar där hysterin och nyhetens behag lagt sig och annonsörerna börjat hitta formen som fungerar. Det är också mycket troligt att det är då mediamoguler och mediabolag får möta det verkligt stora hotet mot den egna verksamheten och de egna annonsintäkterna. Eller så har de tvärtom gjort analysen och hittat en framkomlig och lukrativ väg till den äldre publiken.

Förstå den äldre målgruppen

Det är naturligtvis viktigt att man förstår den grupp man försöker nå. De som diggar pranks är enkla att förstå. De vill skratta - ge dem något att skratta åt. Enkelt. Den äldre gruppen vill dock ha meningsfull information, ny kunskap, matnyttig information, d.v.s. allt annat än barnsligheter. Självfallet finns det även i denna kategori av människor de som vill ha enklare form av underhållning och information som; skönhetstips, dietråd och dagens outfit - men vill man verkligen nå ut och verkligen tilltala den mogna publiken så krävs autencitet och meningsfullt innehåll. När det gäller just denna grupp så är Content utan tvekan King,,,. Kruxet här är att greppa betydelsen av det lilla ordet "autenticitet". Den som knäcker denna nöt och förser den mogna publiken med vad den vill ha - kommer att bli framgångsrik som influencer,,och tillhör man själv den åldersgrupp som målgruppen tillhör då klommer man att bli en av de allt fler och allt framgångsrikare oldfluencers som börjat etablera sig online. Faktum är att oldfluencern är framtiden, alla åldras - så - att knäcka nöten hur man når ut till denna viktiga målgrupp är helt enkelt en överlevnadsstrategi för den kloke influencern.

Deborah Englund
Skribent, filmare och konstnär

Kommentarer

Populära inlägg